Viborg Multi Street Arena

Alle kan være med.
Alle kan være med.

Viborg ildsjæle arbejder nu sammen om at lave Viborg Street Arena på 2-3000m2.

Viborg har de seneste år fået mere og mere tilgang af unge til de street sport aktiviteter der findes.

Minihuset har stået for Skate, Rulleskøjter og Løbehjul, BMX gennem mange år i Viborg, mens Parkour og Cykeltrial har holdt til på anlægget ved Remissen.

Planer for Viborg Multi Street Arena 2000-3000 m2:

Stedet skal være Jyllands bedste tilbud for aktive unge, inklusion af unge i alle aldre og niveauer mødes, stedet hvor alle kan bruge deres krop og hvor alle på trods af alder og niveau kan afprøve grænser og få et fantastisk miljø. Et sted hvor der er klare regler, men hvor det er så attraktiv at alle vil være der. Lokaler hvor temperaturen året rund er stabil, klublokale og mulighed for omklædning som ved andre sportshaller. Hver klub kan afholde faste træningsdage kun for klubmedlemmer, og der kan laves fælles åbningsdage hvor det er åbent for besøgende. Der vil kunne afholdes camps for ind og udland samt konkurrencer for de forskellige discipliner. Der kan laves forskellige workshops relateret til street sporten.

Som alle ved kommer den nye skolereform, her skal alle dyrke idræt, her vil Viborg Multi Street Arena være oplagt som motion til de som ikke gider traditionel idræt.

Stedet skal blive noget Viborg vil være kendt for mange år frem, og være forgangsbillede for andre.

Vi er ikke i tvivl om at vi samlet kan få flere hundrede faste medlemmer og mange tusinder besøgende hvert år, spørgsmålet er nu bare hvornår vi kan få grønt lys for de lokaler vi kan bruge.

1000 m2 Cykeltrial/Parkour hal, hvor der samtidig kan opsættes rails, slackline, klatrevæg mm.   Cykeltrial og Parkour har mange ligheder og der vil være god synergi i at samle dette med andre lignende aktiviteter. Størstedelen af materialet til trial står klar på Nellikevej, hvor vi fortsat kører.

 

1000 m2 Skate/Løbehjul/Rulleskøjte/BMX hal, en hal som er opbygget med ramper, boxe, rails, i alle niveaur. Minihuset har lidt materiale som kan bruges, men som navnet siger skal der lidt nyt til at fylde en 1000 m2 hal.

Mulighed for 1000m2 street boldspil hal, alt efter hvor meget Viborg Kommune vil lege med, kunne der være en 1000 m2 hal som kunne samle eks. street basket, panna baner, hockey, boldspil.  Altså et kæmpe center med masser af action.

Viborg Kommune ser positiv på projektet, vi har nu samarbejde med dem og vi havde for blot 14 dage siden fundet de super gode lokaler vi har søgt efter.  Isolerede haller opført i 2001, alt klar til indflytning, Venøvej 1 var perfekt, en lille ændring af ruten på bybussen på 200m og vi kunne levere unge og gamle lige til døren, men så kom dommen fra Kommunen, det er Erhverv :0(. Altså er dette nu udelukket. Prisen for leje af disse haller er markant lavere end i centrum og passer til den pris vi kan betale. Kommunen har nu lovet at komme med et bud på de lokaler vi må bruge, men som det siger sig selv, er det jo ikke let at finde tomme fabrikshaller i god stand i centrum af byen, da de jo ikke må opføres der. De haller der ligger i centrum er af meget dårlig stand, med undtagelse af Stadionhallen, men den er vi da også klar til at overtage hvis de lukker :0).

 

Viborg Kommune blev i 2011 årets idrætskommune og vi håber fortsat at den skal være helt i top, vi kan dog se at andre Kommuner nu har anlæg klar, Herning , Haderslev, Fredericia har i dag indoor lokaler til Street sport.

Her lidt om klubberne som i dag findes i Viborg under ønskeværdige bedre forhold:

Minihuset: Var som ordet lyder ikke verdens største anlæg, men foreningen havde været i næsten 20 år i de samme lokaler. Da en flok af de unge medlemmer, med opbakning fra deres forældre, gik sammen om at få større og bedre forhold blev der stiftet en ny forening, under navnet Viborg Skatehal, som var fast besluttet på at forholdene skulle gøres større og bedre. Hurtigt havde de planer om flytning til større og bedre lokaler, og de havde faktisk næsten GO, da de blev stoppet af kommunen da de faldt for reglen om at der ikke må færdes unge i industriområderne hvor den type lokaler findes. En anden mulighed i et egnet område blev desværre udlejet til anden side lige inden underskrift. De gamle lokaler var opsagt, men udlejeren accepterede velvilligt, at foreningen kunne blive indtil en permanent løsning til at erstatte det meget lille lokale kom på plads.

Viborg Skatehal er, på trods af navnet, en forening for både skate, rulleskøjter, løbehjul og BMX-cykler. Lige nu er der aktivitet i de små uopvarmede lokaler næsten hver dag, og de unge mennesker ser med længsel frem til at få nogen forhold der kan udvikle deres evner endnu mere og trække endnu flere udøvere til foreningen.

Parkour: Har siden anlægget ved Remissen blev opført brugt dette flittigt, men hele vinteren er det koldt og glat og ikke de bedste betingelser. Altså har solen og varmen en stor betydning for brugerne. Parkour har store ønsker om bedre forhold i vinterperioden

Viborg Trial Klub
Viborg Trial Klub

Cykeltrial: Havde samme problemer som Parkour og forældre stiftede derfor Viborg Trial Klub for 1½ år siden på Nellikevej nummer 1. Klubben kører i dag med fuld gas 3 gange om ugen, Tirsdag, Torsdag og Søndag med stor succes. Glade unge i alle aldre som bruger kroppen med sund motion. Lokalerne på Nellikevej hvor klubben findes i dag er en kold hal på 1200 m2 hvor der nu findes klubhus og super faciliteter til cykeltrial, eneste problem kulden!!

Efter de sidste 2 vintre må vi sige at klubbens medlemmer og besøgende er hårdføre, i år har den ikke stået på de største minusgrader men sidste år var temperaturen på nogle træningsdage på minus 15 grader. (Jeg ville gerne se hvor mange der spillede håndbold under samme betingelser i Viborg Stadionhal!) Detskal lige siges at klubben har klaret sig gennem de første år for egen regning, husleje, klubhus, materialer, osv. er alt bestyrelsen og medlemmernes fortjeneste.

Viborg Trial Klub var her til nytår enige om, at vi ville kigge på bedre lokaler, og da vi så samtidig hørte at Viborg Skatehal havde samme planer var det jo oplagt at gå sammen og lave Viborg Multi Street Arena, et sted hvor de unge kan komme og udfordre sig selv under ordnede forhold.

Jeg håber i vil bringe lidt om vores planer, vi står klar nu, og vi håber så at I kan hjælpe med lidt reklame om vores planer.

Vi mener at når nu der er stor opbakning fra forældre mm. så skal der også gøres noget, det  er ikke sikker at gejsten varer evigt.